آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سامانه خدمات آزمایشگاهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، مجموعه‌ای بي‌نظير از تجهیزات مدرن آزمايشگاهي است که به پشتوانه بیش از نیم قرن تجربه علمی و تحقیقاتي اساتید این دانشگاه، با هدف ارائه خدمات پژوهشی به دانشجویان، اعضاء هیئت علمی، محققين و صنایع مختلف کشور، توسعه يافته و توانمندی آن را دارد که خدمات آزمایشگاهی مدرن، با کیفیت و اقتصادی مورد نياز پژوهشگران را منطبق بر به روز ترین استانداردهای ملی و بین المللی ارائه نماید.