آزمایشگاه‌های طیف‌سنجی پیشرفته و میکروسکوپ الکترونی عبوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر عبدالساده نیسی، مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به بهره‌برداری رسید.

به گزارش گروه اخبار آزمایشگاهی و به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه طیف‌سنجی پیشرفته یکی از واحدهای مجموعه آزمایشگاهی شماره یک تحت عنوان «شناسایی مواد و آنالیز عنصری» مشتمل بر تجهیزات آی.سی.پی.، جذب اتمی، کوانتومتری و طیف‌سنجی نشری است و با راه‌اندازی آن دانشجویان و محققان دانشگاه برای دریافت خدمات شناسایی مواد و آنالیز عنصری، نیازی به مراجعه به آزمایشگاه‌های خارج از دانشگاه ندارند.

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) نیز یکی از واحدهای مجموعه آزمایشگاهی شماره دو تحت عنوان «آزمایشگاه میکروسکوپی» مشتمل بر میکروسکوپ الکترونی عبوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی است. به‌زودی با انعقاد قرارداد خرید «میکروسکوپ الکترونی روبشی با گسیل میدانی»، مجموعه آزمایشگاهی میکروسکوپی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تکمیل خواهد شد.

گفتنی است در این آیین دکتر حسین حسینی تودشکی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر علی نیکبخت مدیر توسعه نوآوری و فناوری و دکتر محسن خواجه‌زاده رئیس اداره آزمایشگاه‌های تخصصی و خدمات فناوری این دانشگاه نیز حضور داشتند.