به گزارش شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، طرح تخفیف ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان از ابتدای بهار سال 99 فعال شده است.

 

 

بر این اساس، هر شرکت دانش‌بنیان می‌تواند با مراجعه به باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، مزایای این طرح را برای خود فعال نماید.

در این طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، مبلغ 40 میلیون ریال یارانه برای هر شرکت در نظر گرفته شده است که با مراجعه به آزمایشگاه‌ های عضو شبکه آزمایشگاهی در سراسر کشور می‌تواند 50 درصد هزینه خدماتی را که دریافت می‌کند، از طریق این اعتبار پرداخت نماید.

شایان ذکر است مهلت استفاده از این طرح تا پایان خردادماه 99 اعلام شده است و شرکت‌ها طی این مدت می‌توانند از این یارانه بهره ببرند. 

لذا به منظور استفاده از طرح های تخفیف مذکور به وب‌سایت https://labsnet.ir/ مراجعه نمایید.