1. ثبت نام در سایت labsnet.ir و ورود به حساب کاربری خود از بخش باشگاه مشتریان

جهت دریافت راهنمای ثبت نام در این سامانه به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://lims.aut.ac.ir/index.php/news-header/12-events/42-labsnet-grant-guide

  1. انتخاب آیکون نمایش کد معرف شما
  2.  افرادی که قصد دارند به تازگی عضو باشگاه مشتریان شوند می توانند هنگام ثبت نام در بخش کد معرف، کد شما را وارد کنند. با معرفی هر فرد 3 امتیاز به شما تعلق می گیرد و هر امتیاز معادل 300 هزار ریال، اعتبار دریافت خدمات آزمایشگاهی است.
  3. پس از کسب 10 امتیاز، برای تبدیل امتیاز خود به گرنت قابل استفاده روی آیکون امتیاز شما در باشگاه مشتریان و سپس تبدیل امتیاز کلیک کنید.