با هدف حمایت بیشتر از اعضای هیئت علمی سراسر کشور و اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی، اعتبارات جدیدی در پاییز 98 در قالب طرح‌های تخفیف پاییزه برای بهره‌مندی اعضای هیئت علمی و همه اعضای باشگاه مشتریان فعال شده است.

 

بر اساس اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری ‌های راهبردی، اعضای هیئت علمی در پاییز 98 می‌توانند 40 میلیون ریال یارانه دریافت کنند و 40 درصد از هزینه خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز خود را از محل این یارانه پرداخت کنند. علاوه بر این، هر عضو باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی نیز در پاییز 98 می‌ تواند از اعتبار جدید 5 میلیون ریالی با 20 درصد تخفیف بهره‌مند گردد.

هر عضو هیئت علمی می‌ تواند یک بار از مزایای این طرح بهره‌مند شود و پس از فعال‌سازی گرنت، تا پایان آذر ماه 98 از اعتبار فعال شده، استفاده نماید. همچنین این امکان در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی وجود دارد که دارنده اعتبار بتواند، به میزان دلخواه، از گرنت خود به دانشجویان نیز منتقل نماید.

لذا به منظور استفاده از طرح های تخفیف مذکور به وب‌سایت https://labsnet.ir/ مراجعه نمایید.