شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی با هدف حمایت از دانشجویان دکتری و پسا دکتری داخل کشور برای تامین خدمات آزمایشگاهی مورد نیاز ایشان، طرح «تخفیف ویژه دانشجویان دکتری و پسا دکتری داخل کشور- 98» را از تاریخ 19 مردادماه سال جاری فعال کرده است؛ بر این اساس هر دانشجوی دکتری و یا هر فرد پسا دکتری با ثبت نام در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی و انتخاب طرح تخفیف مذکور، میتواند از 20 میلیون ریال اعتبار با درصد تخفیف 40 درصد بهره مند شود. مهلت استفاده از اعتبار طرح مذکور، تا پایان آذرماه سال 1398 است.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر، به سایت شبکه آزمایشگاهی به نشانی www.LabsNet.ir مراجعه نمایند.