بر اساس تفاهم‌نامه منعقد شده بين جناب آقای دکتر ناصر محمدی، ریاست محترم دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کليه خدمات مجموعه آزمايشگاه ‌های اين دانشکده، از طریق سامانه خدمات آزمايشگاهي، در اختیار اعضاء محترم هيأت علمی، دانشجویان و کليه پژوهشگران و صنايع کشور قرار خواهد گرفت. این مجموعه از آزمايشگاه‌ ها عبارتند از:

 

آزمایشگاه آنالیز پلیمرها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی توحیدیان

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مبینا خاکباز

 

 

آزمايشگاه الکتروشیمی و مهندسی خوردگی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی اصغر سرابی داریانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: شمیم روشن

 

 

آزمايشگاه بیوپلیمرها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر حمید میرزاده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه:  شقایق کاویانی سامانی

 

 

آزمایشگاه تحقیقات پلیمرها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر حمید گرمابی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: طاهره سماعی یکتا

 

 

آزمايشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر احمد عارف آذر

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مهشید باستانی

 

 

آزمایشگاه شیمی آلی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر منوچهر خراسانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: عاطفه علی مددی

 

 

آزمایشگاه شیمی پلیمر

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سعید پورمهدیان

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: بهاره رضایی

 

 

آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر ناصر محمدی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مهدی محمدی

 

 

آزمایشگاه فیزیک رنگ

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سعیده گرجی کندی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: حسین سعیدی

 

 

آزمایشگاه کنترل فرایندها

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی رفیع زاده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: علی سهرابی

 

 

آزمایشگاه کنترل کیفیت روکش های سطح

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید محسن محسنی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: طاهره سماعی یکتا

 

 

آزمایشگاه مواد رنگزای آلی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سید محسن محسنی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: طاهره سماعی یکتا

 

 

آزمایشگاه تحقیقات رنگ

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدرضا محمدزاده عطا

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: دکتر محمدرضا محمدزاده عطا

 

 

آزمایشگاه تولید روکش های سطح

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمدرضا محمدزاده عطا

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: هاشم وجر

 

 

آزمایشگاه پلیمریزاسیون

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر وحید حدادی اصل

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: شهرام آزادنیا

 

 

آزمایشگاه چاپ و بسته بندی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سعیده گرجی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: حسین سعیدی

 

 

کارگاه تولید رزین های پوشش سطح

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مرتضی ابراهیمی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: سمانه جعفری فرد

 

 

کارگاه پلاستیک

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی اصغر کتباب

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا قشلاقی

 

 

کارگاه لاستیک

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر اعظم جلالی آرانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: عیسی بابالو

 

 

کارگاه کامپوزیت

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیدرضا غفاریان

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: احمد عطائی فر

 

 

 

شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتي امیر کبیر برای آقای دکتر مهدی توحیدیان (نماينده دانشکده در شورای شبکه آزمايشگاهی) و همچنين خانم مهندس طاهره سماعی یکتا (نماينده دانشکده در کميته ارتباط با صنعت شبکه آزمايشگاهي)، موفقیت و سربلندی در پيش برد امور را آرزومند است.