بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين جناب آقای دکتر محمد رحمانی، ریاست محترم پردیس ماهشهر دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کليه خدمات مجموعه آزمايشگاه های اين پردیس، از طریق سامانه خدمات آزمايشگاهي، در اختیار اعضاء محترم هيأت علمی، دانشجویان و کليه پژوهشگران و صنايع کشور قرار خواهد گرفت. این مجموعه از آزمايشگاه ها عبارتند از:

آزمایشگاه آنالیز حرارتی- رئومتری

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مریم پورمهدی

 

 

آزمايشگاه خواص فیزیکی مکانیکی پلیمرها

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد محمدیان

 

 

آزمايشگاه کروماتوگرافی- عکسبرداری

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه:  هدا ثامری

 

 

آزمایشگاه طیف سنجی- خوردگی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد محمدیان

 

آزمايشگاه عملیات واحد

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد محمدیان

 

 

کارگاه پلاستیک

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مریم پورمهدی

 

 

کارگاه الاستومتر

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مریم پورمهدی

 

 

 

شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتي امیر کبیر برای آقای مهندس علی اکبر زارعی (نماينده دانشکده در شورای شبکه آزمايشگاهی) و همچنين سرکار خانم هدی ثامری (نماينده دانشکده در کميته ارتباط با صنعت شبکه آزمايشگاهي)، موفقیت و سربلندی در پيش برد امور را آرزومند است.