بر اساس تفاهم نامه منعقد شده بين جناب آقای دکتر همایون کتیبه، ریاست محترم دانشکده مهندسی معدن و متالورژی و شبکه آزمايشگاهي دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کليه خدمات مجموعه آزمايشگاه های اين دانشکده، از طریق سامانه خدمات آزمايشگاهي، در اختیار اعضاء محترم هيأت علمی، دانشجویان و کليه پژوهشگران و صنايع کشور قرار خواهد گرفت. این مجموعه از آزمايشگاه‌ ها عبارتند از:

 

آزمایشگاه جوشکاری اصطکاکی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیداحسان میرصالحی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجتبی محب حوری

 

 

آزمايشگاه متالورژی استخراجی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر صادق فیروزی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمايشگاه متالوگرافی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیدمحمد موسوی خوئی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه:  داود مولایی

 

 

آزمایشگاه تهیه مقاطع

·         سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی دانشکده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد مسیبی چناربن

 

 

آزمايشگاه ژئوشیمی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر اردشیر هزارخانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: معصومه فلاحی

 

 

آزمايشگاه میکروسکوپ الکترونی

·         سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی دانشکده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: اکبر مهدیلو

 

 

آزمايشگاه اتصالات نوین

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیداحسان میرصالحی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجتبی محب حوری

 

 

آزمايشگاه کانه آرایی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مهدی ایران نژاد

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مصطفی چگینی

 

 

آزمایشگاه ریخته­گری و پروژه

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر سیدمحمدحسین میرباقری

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: حمید زهره وند

 

 

آزمایشگاه کانی شناسی

·         سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی دانشکده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد مسیبی چناربن

 

 

آزمايشگاه فناوری نانو

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر داود حق شناس فتمه سری

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمایشگاه آزمون­های غیرمخرب

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر اسلام رنجبر نوده

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمایشگاه خواص مکانیکی مواد

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر کامران دهقانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: حمید زهره وند

 

 

آزمايشگاه ذغال سنگ

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مرتضی اصانلو

 

 

 

آزمایشگاه محیط زیست و بازیافت

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر محمد مهدی سالاری راد

 

 

آزمايشگاه متالورژی پودر

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر نادر پروین

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمايشگاه مکانیک سنگ

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی مرتضوی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجتبی محب حوری

 

 

آزمایشگاه خوردگی پیشرفته

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر میلاد رضائی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمايشگاه عملیات حرارتی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر فرزاد محبوبی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: حسن صبوری

 

 

آزمايشگاه سنگ شناسی

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر اردشیر هزارخانی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد مسیبی چناربن

 

 

آزمایشگاه شیمی تجزیه

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر امیررضا آزادمهر

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: لیلا پیک رایگان

 

 

آزمایشگاه ژئوتکنیک

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر پرویز معارف­وند

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: مجتبی محب حوری

 

 

آزمایشگاه کارتوگرافی و برداشت

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر حسین حسنی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: محمد مسیبی چناربن

 

 

آزمایشگاه جوشکاری

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر علی فرزادی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی

 

 

آزمایشگاه شکل دادن فلزات

·         سرپرست آزمایشگاه: دکتر مصطفی کتابچی

·         کارشناس مسئول آزمایشگاه: رضا بهرامی