آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر در سال 1388 با  تاسیس آزمایشگاه اندازه گیری اپتیکی و آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی، SEM ، آغاز به کار کرد. از آبان­ماه سال 1389 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه، در ساختمان اصلی آن استقرار یافت.  آزمایشگاه اشعه ایکس با دو دستگاه XRD و XRF در سال 1390 به آزمایشگاه مرکزی افزوده شد. در حال حاضر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی امیر کبیر  مشتمل بر 10 آزمایشگاه خدماتی و تخصصی می باشد.

 

مدیریت آزمایشگاه مرکزی

آقای دکتر علی نیک بخت

استادیار پژوهشکده فناوری های نو

شماره تماس: 64542627-021

آدرس پست الکترونیکی:anikbakht@aut.ac.ir