مقاومت پارگی (Tear)

 

 

نام دستگاه: Tear Tester
مدل دستگاه: ED30
شركت سازنده: Ceast
كشور سازنده: ایتالیا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها

 

                                                                            

 

 

 

 

شرح آزمون

اين دستگاه برای اندازه گيری مقاومت پارگی نمونه های صفحه ای طراحی گرديده است، محدوده انرژی قابل اعمال توسط دستگاه برای انجام آزمون از ۴۰۰۰ ميلی نيوتن تا ۱۰۰ نيوتن می باشد.

 

خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری مقاومت پارگی

 

تعرفه خدمات

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس:06152343311

کارشناس آزمایشگاه:

شماره تماس:

آدرس پست الکترونیکی