مقاومت در برابر احتراق (Combussion resistacc)

 

 

نام دستگاهCombustion Resistance:

مدل دستگاه6145.000:

شركت سازنده :  Ceast

كشور سازنده: ایتالیا

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير، واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها

 

 

                                                                                  

 

 

مشخصات فنی

اين دستگاه به طور خاص برای انجام آزمون های مقاومت در مقابل احتراق و مقاومت در برابر افروختگي مواد گرمانرم، گرماسخت، سخت و لايه ای طراحی گرديده است. قطعه در تماس تحت فشار معين توسط ميله تابنده تا حدود ۹۵۰ درجه سانتيگراد سوزانده می شود.

 

خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری مقاومت احتراق و مقاومت در برابر افروختگی

 

 

 

آماده سازی نمونه

ابعاد و شكل قطعه بايد مطابق با استاندارد مورد نظر باشد.

 

 

تعرفه خدمات

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

  

 

 

 

 

  

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس: 06152343311

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس

پست الکترونیک