کشش/خمش/فشار

 

نام دستگاه:كشش/خمش/فشار

مدل دستگاه Zwick/Roell Z050:  

شركت سازنده:   Zwick

كشور سازنده: آلمان

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها

نام نرم افزار مورد استفاده: Testxpert

 

                                                                                            

 

 

مشخصات فنی

اين دستگاه قادر است خواص تنش-كرنش را با استفاده از سه روش مختلف كشش، فشار و خمش به صورت نمودار در اختيار كاربر قرار دهد.با توجه به وجود دو نوع نيروسنج ۱۰ و ۵۰ كيلونيوتنی، اين دستگاه قادر است محدوده وسيعی از تنش و كرنش را با دقت بسيار زيادی اندازه گيری نمايد. اين دستگاه برای بررسی خواص مكانيكی نمونه های لاستيكی و پلاستيكی استفاده می شود و نمونه همزمان تحت تنش و كرنش قرار گرفته و نمودار تنش- كرنش نمونه مورد بررسی قرار می گيرد

 

خدمات قابل ارائه

  • تهيه نمودار تنش-كرنش

  • اندازه گيری مدول

  • اندازه گيری چقرمگی

  • اندازه گيری استحكام كششی

  • اندازه گيری استحكام در نقطه تسليم

  • اندازه گیری کرنش در نقطه شکست

  • اندازه گیری کرنش در نقطه تسلیم

 

 

                                                                  

 

آماده سازی نمونه

ابعاد نمونه مورد نظر بسته به نوع آزمون به ابعاد مطابق با استاندارد بوده و از هر نمونه حداقل ۵ عدد مورد نياز می باشد.

 

تعرفه خدمات

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس ۰۶۱۵۲۳۴۳۳۱۱

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس

آدرس الکترونیکی