ستون اندازه‌گیری دانسیته

 

نام دستگاه Density meter:
شركت سازنده: Ceast
كشور سازنده: ایتالیا
محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير، واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها

 

 

 

                                                               

 

مشخصات فنی

محدوده اندازه گيری اين وسيله بين ۳.۰-۰.۵ گرم بر سانتی متر مکعب است كه امكان انجام تست را برای مواد مختلف از قبيل مواد آلی، ترموپلاستيك، ترموست، الاستومرها و فلزات سبك بوجود می آورد. اين چگالی متر دانسيته مواد را از طريق روش ستون گراديان دانسيته اندازه گيری می كند. اين روش دانسيته مواد مورد آزمون را با دانسيته موادی كه دانسيته آن ها شناخته شده است مقايسه می كند. اين وسيله از دو ستون شيشه ای (با ارتفاع حدود ۱متر) ساخته شده است كه كه محتوی تست؛ مايعات ترمواستاتيك و سری گلوله های شيشه ای با دانسيته مشخص را در بر می گيرد.

 

خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری دانسيته پليمرها

 

آماده سازی نمونه

قطعه مورد نياز براي اندازه گيری دانسیته به هرشكلی می تواند باشد در صورتی كه اندازه گيری ابعاد آن آسان باشد و بيش ترين دقت را برای اندازه گيری مركز حجمی قطعه معلق را داشته باشد.
در تهیه نمونه باید دقت گردد كه موقع برش قطعه تغيير در دانسيته ناشی از فشار بر روی آن بوجود نيايد.

 

 

 

تعرفه خدمات

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس: 06152343311

کارشناسان آزمایشگاه

شماره تماس

پست الکترونیک