خستگی

 

 

نام دستگاه: Dynamic Fatige Apparatus

مدل دستگاه:  6071.000

شركت سازنده: CEAST

كشور سازنده: ایتالیا

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها

 

 

                                                                                   

مشخصات فنی

اين دستگاه بر اساس استاندارد ASTM D671-93 طراحی شده و تست های خستگی خمشی را بر روی نمونه های مسطح با تنش وارده در دامنه ثابت انجام می دهد. اين آزمون شامل اندازه گيری توانايی مواد برای مقاومت تخريب در برابر تنش ها متناوب می باشد. نتيجه آزمون تعداد سيكل تنش برای شكست، نرم شدگی يا كاهش سفتی مواد می باشد.

 

خدمات قابل ارائه

  • اندازه گيری مقاومت خستگی

 

آماده سازی نمونه

 مطابق با استاندارد مورد استفاده

 

تعرفه خدمات

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس ۰۶۱۵۲۳۴۳۳۱۱

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی