تست سایش

 

نام دستگاه (فارسی): تست سايش

نام دستگاه ( لاتین Abrasion Tester : (

شركت سازنده : Bareiss

كشور سازنده: آلمان

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها

 

 

                                                          

 

 

 

مشخصات فنی

در اين آزمون مقاومت سايش رابرها (الاستومر هاي پخت شده يا ترموپلاستيك الاستومرها) اندازه گيری می شود. مقاومت سایش یک فاکتور عملکرد خیلی مهم برای بسیاری از محصولات رابری، از قبیل تایرها، تسمه، کابل انتقال نیرو،شیلنگ، کفش و کفش پوش می باشد. مقاومت سايشی با حركت يك قطعه در طول يك سطح ساينده كه بر روی يك استوانه چرخنده قرار دارد، اندازه گيری می شود. و به صورت كاهش حجم يا ضريب مقاومت سايش(درصد) بيان می شود. برای كاهش حجم كم ترين عدد بهترين مقاومت سايش و برای ضريب مقاومت سايش كمترين عدد ضعيف ترين مقاومت سايش را نشان می دهد.
این تست طبق استاندارد مطابق با چهار متد انجام می شود:

  • A:

در این متد از رابر استاندارد نوع 1# و قطعه ثابت استفاده می شود.

  • B:

در این متد از رابر استاندارد نوع 1# و قطعه چرخان استفاده می شود.

  • C:

در این متد از رابر استاندارد نوع ۲# و قطعه ثابت استفاده می شود.

  • D:

در این متد از رابر استاندارد نوع ۲# و قطعه چرخان استفاده می شود.

 

خدمات قابل ارائه

  • اندازه گیری مقاومت لاستیک ها در برابر سایش

 

آماده سازی نمونه

قطعه تست استوانه ای شكل با قطر ۰,۲± ۱۶ ميليمتر و ضخامت حداقل ۶ ميليمتر می باشد كه از صفحه با ضخامت مناسب بريده می شود. در صورتی كه نمونه با ضخامت مناسب موجود نبود، قطعه مورد نياز را می توان از قرار دادن چند قطعه با ضخامت حداقل ۲ ميليمتر به روی يكديگر به دست آورد. سختی نمونه بايد حداقل ۸۰IRHD باشد.

 

 تعرفه خدمات

 

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس: 06152343311

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی