اسمومتر فشار بخار

 

 

نام دستگاه:اسمومتر فشار بخار

شرکت سازنده: KNAUER

كشور سازنده:آلمان

محل استقرار:دانشگاه صنعتی اميركبير، واحد دانشگاهی ماهشهر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه دوم، آزمایشگاه كروماتوگرافی و عكسبرداری 

 

                                                             

 

 

مشخصات فنی

این دستگاه جهت تعیین جرم مولکولی مواد، همچنین اسمولالیتی سیالات فیزیولوژیکی به کار می رود. جهت تعیین جرم مولکولی مواد تا وزن ۵۰۰g/mol از کالیبراتور بنزیل و برای تعیین وزن مولکولی پلیمرها، از نمونه هایی با توزیع جرم مولکولی باریک جهت کالیبراسیون استفاده می شود. اسمومترهای بخار- فشار، فشار بخار را به صورت غيرمستقيم با تعيين نقطه ای که در آن چگالش و تبخير در تعادل هستند (نقطه شبنم)، به دست می آورند. تعيين اسمولاليته توسط اين اسمومترها مستقيما مرتبط با تغيير در فشار بخار (بر حسب ميليمتر جيوه) نيست؛ بلکه مرتبط با کاهش دمای نقطه ی شبنم مربوط به حلال خالص در اثر کاهش در فشار بخار حلال به دليل افزودن املاح است. زمانی که املاح به حلال افزوده مي شوند فشار بخار محلول به خاطر کاهش در پتانسيل شيميائي کم مي شود. تمايل کمتر حلال به تبخير، نتيجه ی مستقيم تعاملات مولکولی بين ذرات حلال و ذرات جسم حل شده در آن است. اين مساله منجر به افزايش دما به خاطر افزايش چگالی حلال می شود. اسمولاليته را مي توان با اندازه گيری دمای نقطه ی شبنم محلول و مقايسه ی آن با دمای نقطه شبنم در حلال خالص تعيين کرد

 

خدمات قابل ارائه

  • تعیین جرم مولکولی

  • تعیین اسمولالیتی سیالات فیزیولوژیکی

 

آماده سازی نمونه

۲ تا ۱۰ میکرولیتر از نمونه مورد نیاز می باشد.

 

تعرفه خدمات

 

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان‌دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان‌سایردانشگاه‌ها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

 

 

 

 

 

 
 
 

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه: معاونت پژوهشی

شماره تماس:۰۶۱۵۲۳۴۳۳۱۱

کارشناس آزمایشگاه:

شماره تماس:

پست الکترونیکی: