آزمون ضربه

 

نام دستگاه ( فارسی): دستگاه آزمون ضربه

نام دستگاه (لاتین): Resile Impactor Junior

مدل دستگاه: ۶۹۶۳

شركت سازنده : ‍Ceast

كشور سازنده: ایتالیا

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمر ها

 

                                                           

 

                                                    

 

 

 

 

نام دستگاه ( فارسی): دستگاه آزمون ضربه

Resile Impactor Juniorنام دستگاه (لاتین): 

مدل دستگاه: ۶۹۶۳

 ‍Ceast :شركت سازنده

كشور سازنده:  ایتالیا

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امير كبير-واحد بندر ماهشهر، آزمايشگاه مركزی، طبقه دوم، آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی

 

 

مشخصات فنی

اين دستگاه برای اندازه‌گيری خاصيت جهندگی مواد گرمانرم و گرماسخت در نتيجه محاسبه خاصيت ضربه اي آن ها و بررسی میزان حساست مواد به ناچ تحت شرايط استاندارد استفاده میشود. اين دستگاه قابليت انجام دو نوع تست Izod و Charpy را داراست، كه در طرز قرار گرفتن نمونه و تنش اعمال شده به نمونه با هم متفاوت هستند. در تست به روش chapy نمونه به صورت عمودی قرار گرفته و محل ضربه مركز دو تكيه گاه می باشد. در روش Izod قطعه از يك سمت بسته می شود و از فاصله مشخصی از گيره و از مركز نمونه شكسته می شود. همچنين نمونه می تواند دارای ناچ متمركز كننده تنش باشد يا نباشد. روش اندازه گيری بر اساس اندازه گيری ميزان انرژی مورد نياز برای شكست نمونه تحت شرايط خاص می باشد

 

خدمات قابل ارائه

 • تعيين مقاومت ضربه به روش  Izod

 • تعيين مقاومت ضربه به روش  charpy

 • تعیین میزان حساسیت مواد به ناچ          

 •  

 •  

 • آماده سازی نمونه

  نمونه مورد نياز برای انجام تست ضربه به روش izod دارای ابعاد ۵/۶۳mm*۱۲mm و برای تست ضربه به روش charpy دارای ابعاد ۱۲۷mm*۷/۱۲mm می‌باشد همچنين ضخامت نمونه مورد استفاده بين ۳mm-۷/۱۲mm می باشد. در ضمن معمولا برای انجام آزمون ضربه دو نمونه ناچ ايجاد می شود. تعداد حداقل سه نمونه برای هر تست مورد نياز می باشد   

 •  

 • تعرفه خدمات 

 • شرح خدمات

  هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

  هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاه‌ها

  هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

   

   

   

   

   

   

     

تماس با ما

سرپرست آزمایشگاه:معاونت پژوهشی

شماره تماس:06152343311

کارشناس آزمایشگاه

شماره تماس

آدرس پست الکترونیکی