آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها

 

معرفی:

آزمايشگاه خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها دانشگاه صنعتی امير كبير واحد ماهشهر در سال ۱۳۸۵ تاسيس و شروع به كار نمود. اين آزمايشگاه مفتخر است با بهره گيری از امكانات پيشرفته و آزمايشگاهی و نيروی كارشناسی متخصص، امكان انجام تست‌های خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها را با كيفيت بالا جهت عموم محققان فراهم نماید. همچنين اين آزمايشگاه آمادگی دارد تا دوره‌های آموزشی يا خدمات مشاوره‌ای را بر حسب تقاضا جهت پژوهشگران محترم ارائه نمايد.
اين آزمايشگاه از آزمايشگاههاي تخصصي رشته مهندسي پليمر مي باشد كه در آن دانشجويان به طور معمول با مفاهيم خواص فيزيكي پليمرها آشنايی میگردند و به طور كلي اهداف را مي‌توان به دو بخش ذيل تقسيم كرد.

  • آشنايی با خواص فيزيكی و مكانيكی پليمرها مختلف

  • انجام تستهای خواص فيزيكی و مكانيكی برای پروژه‌های تحقيقاتی

 در اين آزمايشگاه انواع تستها و آزمايشات انجام شده تحت استانداردهای ASTM انجام میشوند.

 

خدمات و تجهیزات