اولین مسابقه بین المللی عکس میکروسکوپی (IMIC 2015) درتاریخ 16-17 اردیبهشت 1394 در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شد. از 650عکس، 56 طرح از کشورهایی چون آمریکا، کانادا، اسپانیا،هلند، دانمارک و رومانی ارسال شده بودند. بخش موضوعی مسابقه در شش دسته متالوگرافی ، مینرالوگرافی، سراموگرافی، بیو مواد و علوم زیستی، نانومواد، فیبرها و پلیمرها پذیرای آثار میکروسکوپی شرکت‌کنندگان بود.

شایان ذکر است تصاویر گرفته شده توسط دستگاه میکروسکوپ الکترونی آزمایشگاه مرکزی موفق به کسب رتبه دوم در بخش فیبرها و پلیمر ها و رتبه سوم در بخش موضوع آزاد  شدند.