مرکز فناوری موج میلیمتری، مایکروویو و مخابرات بدون سیم 

 

 

معرفی:

 نظر به جایگاه فناوری موج میلیمتری در مهندسی مخابرات و الکترونیک فرکانس بالا در جهان و ضرورت بکارگیری این فناوری در کشور، وجود یک  مرکز با تجهیزات مدرن در این زمینه ضروری است. مرکز فناوری موج میلیمتری، مایکروویو و مخابرات بدون سیم به عنوان بخشی از پژوهشکده  فناوری مخابرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با فراهم نمودن بستر لازم (از نظر سخت افزاری، نرم افزاری) و همچنین ایجاد  دانش فنی مورد نیاز، سعی داشته است فضای فوق را تامین کند.

 

اهداف مرکز:

  -       ارایه خدمات و مشاوره فنی در کلیه زمینه‌های موج میلیمتری، مایکروویو و مخابرات بدون سیم و فناوری  MIMO

  -       اندازه‌گیری و مشخصه‌گذاری، مدلسازی، تحلیل و طراحی (مدارها و سیستم‌ها)

  -       تست و ارزیابی سیستم‌های موج میلیمتری،

  -       ارایه خدمات آزمون رادیوهای مایکروویو تحت استانداردهای روز

         

قابلیت ها:

 در این مرکز قابلیت تست ادوات، مدارات، ماژولها و سیستمها و زیر سیستمهای مایکروویو و موج میلیمتری، از نظر سیگنال و نویز در بازه  فرکانسی 10 MHz-110 GHz؛ شامل تقویت کننده ها، اسلاتورها، میکسرها، فیلترها، مقسمهای توان، تضعیف کنندهها، خطوط انتقال، المانها  (سلف، خازن، مقاومت) و کانکتورها وجود دارد.از مقادیر قابل اندازه گیری، توان خروجی، اعوجاج، نویز فاز، طیف خروجی، پهنای باند، گین،  پارامترهای پراکندگی در حوزه زمان و فرکانس و پارامترهای نویز را میتوان نام برد.

 همچنین مشخصه گذاری انواع سیستمهای فرستنده گیرنده SISO و MIMO ، تحت استانداردهای روز مانند WiMAX‌، 3GPP، Teraو... از  جمله تواناییهای این مرکز است.

 

تجهیزات مورد آزمون:

  در حوزه موج میلیمتری، تجهیزات تحت آزمون شامل تجهیزات زیر هستند ولی به آنها محدود نمی شوند:

  -       انواع تقويت کننده باند باريک و باندوسيع (کم نويز-  توان بالا- گين بالا)

  -       انواع ميکسر (فعال و غيرفعال، متوازن، غيرمتوازن، زيرهارمونيک و هارمونيکي)

  -       انواع اسيلاتور(گان، ضرب کننده هاي فرکانس و VCO)

  -       انواع فيلترغيرفعال (ميانگذر، بالاگذر، پائينگذر، مياننگذر)

•          ماژولهاي MMIC نظير تقويت کننده، ميکسر، اسيلاتور، ضرب کننده فرکانس، فيلتر، کوپلر و ...

   در حوزه مخابرات بدون سیم قابلیت انجام آزمون بر کلیه فرستنده و گیرنده های GSM/EDGE شامل P-GSM900, DCS1800, E-GSM900, R-GSM900, GSM450, GS M480, GSM850, MXM850, PCS1900   و MXM1900 و کلیه قطعات آن ها وجود         دارد

 

تجهیزات

تجهیزات به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی می شوند:

الف- تجهیزات موجود در بخش فناوری موج ميليمتری

۱- تحليلگر برداري شبکه تا 110 گيگاهرتزمدل  Agilent PNA E8361A به همراه لوازم جانبي و آپشن هاي مربوطه

۲- تحليلگرطيف و سيگنال با قابليت اندازه گيري نويز تا 110 گيگاهرتزمدلAgilent E4448  همراه با آپشن هاي مربوطه

      ۳- هارمونيک ميکسر 50-75 GHz براي تحليلگرطيف Agilent E4448

      ۴- هارمونيک ميکسر 75-110 GHz براي تحليلگرطيف Agilent E4448

       ۵- سيگنال ژنراتورتا 60 گيگاهرتز SMR60 ROHDE&SCHWARZ

       ۶- تحليلگر طيف تا 21 گيگاهرتز HP8559A

       ۷- دستگاه اندازه گیری نویز تا 5/26 گیگا هرتز HP8970B-HP8971C-HP8340B

       ۸- دستگاه اندازه گیری IFM

       ۹- دستگاه تحليلگر برداری شبکه تا 5/26 گیگا هرتز HP8510B-HP8340B

     ۱۰- AGILENT E4418B POWER METER (50 GHz)

 

ب- تجهیزات موجود در بخش تخصصی مخابرات بدون سیم

     تجهیزات موجود که اختصاصا در حوزه مخابرات بدون سیم مورد استفاده قرار میگیرند شامل موارد زیر می باشد:

        1- Signal Generator R&S SMU200

        2- (Signal Analyzer R&S FSQ(26.5 Ghz

        3- (CMU-300 R&S Universal Radio Communication Tester (6 Ghz

        4- (Signal Analyzer R&S (3 GHz

        5- (Signal Generator R&S(3 Ghz

 

  خدمات قابل ارائه:

    به طور خلاصه خدمات قابل ارایه در این  مرکز را می توان به موارد زیر تقسیم بندی کرد:

·     مدلسازی، تحلیل، طراحی، ساخت، تست و ارزیابی مدارات مایکروویو/موج میلیمتری (از نظر سیگنال و نویز)

·     طراحی، ساخت، تست و ارزیابی سیستمهای مایکروویو/ موج میلیمتری بر پایه فناوریهای مدرن از جمله RFIC/MMIC

·     ارایه سرویس به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

·     آموزش و پیاده سازی دانش فنی در رابطه با فناوری موج میلیمتری

·     مدلسازی، تحلیل، طراحی ادوات مدارات مایکروویو/موج میلیمتری (از نظر سیگنال و نویز)

·     تحلیل، طراحی، ساخت، تست و ارزیابی مدارات و زیر سیستمهای RF، مایکروویو/موج میلیمتری در کاربردهای فضایی

·     انجام تستهای نمونه در باند RF‌، مایکروویو و موج میلیمتری

·     طراحی، ساخت، تست و ارزیابی سیستمهای مخابرات بدون سیم مایکروویو/ موج میلیمتری از جمله LDMOS، MMDS و         MIMO

·     تحلیل، طراحی، ساخت سیستمهای مخابرات‌سیار (LTE, 3G, 2G) و سیستمهای WiMAX و Ad-Hoc

·     ارزیابی عملکرد BTSها در سیستمهای مخابرات سیار