کارگاه الاستومتر

 

تجهیزات

 

-  آون خلأ

-  رئومتری

-  سایش لاستیک

-  سختی سنجی

-  سمپل پرس

-  MFI

-  آون UV

-  آون

-  بمبوری میکسر

-  غلطک

-  فتیگ

-  هات پرس