سیم داغ(Hot Wire)

 

نام دستگاه: سیم داغ(Hot Wire)

شرکت سازنده: شرکت فراسنجش صبا

کشور سازنده: ایران

نام نرم افزار مورد استفاده جهت آنالیز : نرم افزار ریک فلوریت

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده هوافضای، آزمایشگاه دانا2

 

مشخصات فنی:

اولین کاربرد دستگاه سیم داغ مربوط به آزمایش‌های آئرودینامیک تجربی در تونل‌های باداست. سیم داغ (Hot Wire) برای اندازه‌گیری سرعت‌های

بسیار پائین جریان هوا و به لحاظ دارا بودن اینرسی کم برای اندازه‌گیری نوسانات سرعت، مانند آنچه در جریان مغشوش روی می‌دهد بکار می‌رود.

دستگاه سیم داغ موجود در آزمایشگاه دانا قادر به اندازه گیری سرعت جریان در محدوده صفر تا 100 متر بر ثانیه است. دقت اندازه گیری سرعت در

 این دستگاه به گونه ایست که اغتشاشات سرعت جریان هوا را تا بیشه فرکانس 10 کیلوهرتز اندازه گیری مینماید. 

 

                                                                                                                               

 

 

 

خدمات قابل ارائه:

·        بررسي تجربي پدیده‌های مختلف جريان سيال نظير لایه‌مرزی، جدايش جريان ، ناحيه پسین  اجسام، جريان در نزديکي ديواره، گردابه ها و تنش برشي و ...

·        اندازه‌گیری سرعت و اغتشاشات آن در سه بعد

·        قابليت استفاده در جريان هوا و جريان مايعات (حس‌گر  فيلم داغ)

·        بازه وسيع اندازه‌گیری سرعت از  m/s  0  تا 100 متر برثانیه

·        سيگنال خروجي آنالوگ و عدم از دست رفتن داده‌ها در يک فرکانس مشخص

·        اندازه‌گیری اغتشاشات سرعت تا فرکانس kHz  10

·        مجهز به سنسور دما جهت ثبت دماي محيط

·        استفاده از انواع مختلف پراب جهت شرايط گوناگون آزمايش

·        کنترل کاليبراسيون، اندازه گيري، تجزيه و تحليل داده ها و نمايش داده ها