بالانس شش مؤلفه

 

نام دستگاه: بالانس شش مؤلفه

مدل دستگاه: DDIR-2

شرکت سازنده: دنیای دانش ایرانیان

کشور سازنده: ایران

نام نرم‌افزار مورد استفاده جهت آنالیز: نرم‌افزار شبیه‌ساز نیرو

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آزمایشگاه دانا2

 

مشخصات فنی:

این دستگاه وسیله‌ای برای اندازه‌گیری نیروی‌های وارد بر مدل در تونل باد می‌باشد و دارای قابلیت سنجش 3 نیرو و سه گشتاور در راستاهای سه محور مختصات را دارا می‌باشد. نیرو و گشتاور اندازه‌گیری شده به صورت مثبت و منفی در نرم‌افزار داده‌برداری نمایش داده می‌شود. دقت اندازه‌گیری نیرو تا حدود 1 گرم می‌باشد.

        ·نيروي عمودي (Y): -6~6 kgf

        ·نيروي جانبي (Z): -5~5 kgf

        ·نيروي افقي (X): 0~3 kgf

        ·گشتاور خمشي (MZ): -0.3~0.3 kgf.m

        ·گشتاور گردشی (MY): -0.3~0.3 kgf.m

        ·گشتاور چرخشي (MX): -0.2~0.2 kgf.m

 منبع تغذيه استرين‌گيچهاي بالانس جريان پيوسته با ولتاژ ثابت 6±0.01 مي‌باشد.

 

                                                                                   

 

 

 

خدمات قابل ارائه:

اندازه‌گیری نیروی‌ها و گشتاورهای وارد بر مدل‌های آزمایش شده.

 

آماده سازی نمونه:

نصب مناسب و درست بالانس در داخل مدل مورد نظر. بالانس مورد نظر از نوع داخلی می‌باشد به این معنا که برای اندازه‌گیری نیروهای وارده بر مدل باید در داخل مدل قرار بگیرد.