حالت
 

 تجهيزات آزمايشگاه مركزي

 
 

نام تجهيز

محل استقرار

ميکروسکوپ الکترونی روبشی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه همکف، آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني

دستگاه کوتينگ 

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه همکف، آزمايشگاه ميكروسكوپ الكتروني

پراش سنج اشعه ایکس(XRD)

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه اشعه ايكس

 آنالیزور فلورسانس اشعه ایکس

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه اشعه ايكس

سامانه لایه نشانی اسپاترینگ رومیزی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه خلاء و لايه نشاني

سامانه لایه نشانی کندو پاش؛ تبخیر حرارتی؛ قوس الکتریکی

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه خلاء و لايه نشاني

التراسونيك هموزنايزر

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه خلاء و لايه نشاني

سختی سنج روبشی

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

دستگاه مانت گرم

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

دستگاه تعیین دانه بندی ماسه

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

آسیاب سیاره ای

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

دستگاه پولیش دو دیسک

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

دستگاه کاتر

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص فيزيكي

تیوب امپدانس IMPEDANCE TUBE

خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه زیر همکف-آزمايشكاه خواص آكوستيكي

شیکر الکترومغناطیسی سه محوره

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه همکف، آزمايشگاه ارتعاشات

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET)

دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمايشگاه آناليز دستگاهي