آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

افراد و اطلاعات تماس:

سرپرست: آقای دکتر مجید عبدوس

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امیرکبیر-آزمایشگاه مرکزی-طبقه اول

شماره تماس: 64545422-021

 

 

                                                                                                                

 

تجهیزات:

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه (BET)

 

مشخصات فنی:

نام دستگاه : اندازه‌گیری سطح ویژه به روشBET  - Brunauer, Emmett and Teller

مدل :NS-92

شرکت سازنده: شرکت توسعه حسگرسازان آسیا

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امیر کبیر،  آزمایشگاه مرکزی، طبقه اول، آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

 

خدمات قابل ارائه:

اندازه‌گیری سطح BET

توزیع و دانسیته سایت‌های فعال

خواص جذبی نانو ذرات

بررسی مکانیزم، دمای احیای نانو اکسیدهای فلزی و پارامترهای مورد نیاز واکنش، نظیر انرژی فعال‌سازی

احیا با برنامه دمایی TPR و دفع با برنامه دمایی TPD

 

 

 

 

خدمات:

 

 

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاهها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

آزمون تعیین BET

500000 ریال

800000 ریال

1000000ریال