دستگاه پراکندگی دینامیکی نور (Dynamic Light Scattering)

 

افراد و اطلاعات تماس:

سرپرست: خانم دکتر سعیده مزینانی

محل دستگاه و انجام آزمون ها : خیابان ولیعصر-خیابان بالاور-برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر-طبقه منفی دو

تلفن:   64545710

 

 

مدل دستگاه : DLS, Vasco2, cordouan ساخت فرانسه مدل 2016

کاربرد: اندازه گیری سایز نانوذرات از 2 نانومتر تا 10 میکرومتر

ویژگی مشخصه: قابلیت بکارگیری برای اندازه گیری نانوذرات پراکنده در محلول های غلیظ و تیره

 

نحوه عملکرد:

این دستگاه بر اساس حرکت هیدرورینامیکی نانوذرات، شعاع مربوط به آنها را در حالت محلولی با توجه به نوع حلال مربوطه تخمین میزند. نانوذرات برای پاسخ صحیح بایستی در حالت پایدار در محلول باشند. این دستگاه با حجم بسیار کمی از نمونه (حتی 1 cc) میتواند پاسخ های صحیح را ارائه دهد. محاسبات مربوط به اندازه گیری شعاع هیدرودینامیکی نمودارهای توزیع اندازه ذرات نانو و متوط های عددی و حجمی را گزارش می کند.

نتیجه محاسبات مربوطه با سه نمودار مجزای SBL ، Pade-Laplace ، و Cumulant بطور کامل گزارش میشود. برای حفظ هرچه بهتر نمونه ها و ارائه نتایج دقیق تر همه نمونه ها در روز تحویل مورد آزمون واقع خواهند شد. 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

خدمات:

 

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاهها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

آزمونDLS

250،000 ریال