آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی (SEM)

 

افراد و اطلاعات تماس:

سرپرست: آقای دکتر آیت اله کریم زاده

کارشناس: آقای مهندس محسن رسولی

محل استقرار: دانشگاه صنعتی امیر کبیر، آزمایشگاه مرکزی، طبقه همکف

شماره تماس: 64545426-021

پست الکترونیکی: rasouli33@gmail.com

 
 

معرفی:

 

دستگاه ميکروسکوپ الکترونی در سال 1387 در طبقه نهم دانشکده نساجی زیر نظرپژوهشکده نانوفناوری نصب شد. در سال 1390 دستگاه ميکروسکوپ الکترونی، دستگاه کوتينگ و ديگر متعلقات توسط شرکت ماورای فنون (نمایندگی شرکت سرون کره جنوبی) به طبقه همکف آزمايشگاه مرکزی انتقال يافت و با عنوان آزمايشگاه ميکروسکوپ الکترونی آزمايشگاه مرکزی شروع به کار کرد.

امکان مشاهده نمونه ها با ميکروسکوپ نوری برای بزرگنمايی های بيش از 1000برابر امکان پذير نيست. ميکروسکوپ الکترونی با استفاده از ذرات الکترون به جای فوتون مشکل بزرگنمايی کم را حل می کند.

با ميکروسکوپ الکترونی قادر به مشاهده نمونه تا بزرگنمايی 100 هزار برابرهستيم. با اين بزرگنمايی بسياری از نيازها در زمينه نانو فناوری برآورده می شود ومی توان خصوصيات سطح شامل ناهمواری ها و توپوگرافی  سطح نمونه يا شکل ، اندازه ، نحوه قرارگیری ذرات و مورفولوژی در سطح نمونه را مشاهده کرد . همچنين می توانيم تصاوير گرفته شدهاز نمونه را توسط نرم افزار ميکروسکوپ پرداژش، مقياس گذاری، رنگ آميزی و...نماييم.

در حال حاضر تقاضا برای استفاده از خدمات آزمايشگاه بيشتر از ظرفيت ميکروسکوپ الکترونی موجود در آزمايشگاه است که با راه اندازی آشکارساز EDS آن و همچنين توسعه آزمايشگاه ( باخريد يک ميکروسکوپ الکترونی با قابليت های بالاتر و سرعت بيشتر) می توان به نيازهای روزافزون دانشجويان ( که روز به روز بيشتر در زمينه نانو فناوری پروژه ارشد و دکتری تعريف می شود و اين ميکروسکوپ عملاٌ تنها ميکروسکوپ الکترونی با بزرگنمايی بالا در دانشگاه صنعتی امير کبير است) پاسخ داد.

 
 

تجهیزات:

 

- میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

مدل دستگاه: AIS2100

شرکت سازنده: SERONTECHNOLOGIES

کشور سازنده: کره جنوبی

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 -دستگاه کوتينگ 

مدل دستگاه: SC7620

شرکت سازنده: QUORUMTECHNOLOGIES-EMITECH

 

 

کشورسازنده:انگليس 

 

 

 

    

 

 

                                                               

 

 
 

تعرفه خدمات:

 

شرح خدمات

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر

هزینه انجام آزمون برای دانشجویان سایر دانشگاهها

هزینه انجام آزمون بدون در نظر گرفتن تخفیف دانشجویی

تصویربرداری SEM

هر ساعت 700000 ریال

هر ساعت 800000 ریال

هر ساعت 900000 ریال

کوتينگ طلا

200000 ريال