آزمایشگاه اندازه گیری اپتیکی

                

 

 

اندازه ­گیری به روش اپتیکی یکی از دقیق ترین روش­های اندازه ­گیری غیرمخرب است که می­تواند برای اندازه­ گیری پارامترهایی نظیر طول، جابجایی، دما، سرعت، نوسان، تنشهای مکانیکی و اپتیکی، چگالی،ضریب شکست،  مطالعه سطوح، طیف­ سنجی و .....به کار گرفته شود. با توجه به رشدی که در سال­های اخیر در جامعه دانشگاهی و صنعتی کشور صورت گرفته است و توسعه فناوری­های نوین ، نیازهای فراوانی برای اندازه­ گیری­ های دقیق و آزمون قطعات بوجود آمده است. هدف از تأسیس این آزمایشگاه، ایجاد مرکزی برای ارائه خدمات اندازه ­گیری دقیق  به روش­های مختلف اپتیکی به دانشگاه­ها و  مراکز صنعتی کشور می­باشد. در این آزمایشگاه علاوه بر ارائه خدمات اندازه­ گیری، کارهای پژوهشی،طرح­های صنعتی و پروژه­ های تحصیلات تکمیلی قابل اجرا است.

تعرفه خدمات

   

قیمت  ریال

واحد

نام و شرح خدمات آزمايشگاهي 

ردیف

200/000

ساعت

تداخل سنج مايكلسون

1

300/000

ساعت

تداخل سنج ماخ-زندر

2

300/000

ساعت

موج سنج و ابیراهی سنج شیک- هارتمن

3

300/000

نمونه

جاروب z برای اندازه گیری ضرایب شکست و ضرایب  غیرخطی

 

4

200/000

ساعت

اندازه گیری آهنگ تبخیر مایعات

5

300/000

نمونه

اندازه گيري ضريب ترمواپتيك مايعات

6

200/000

نمونه

تست توازی پرتو ها مبتنی بر اتوکلیماتور نوری 

7

150/000

نمونه مايع

شکست سنجی

8

250/000

نمونه جامد

شکست سنجی

9

900/000

ساعت

هولوگرافی

10